Geocaching

“Ik gebruik miljarden euro’s kostende satelieten om Tupperware doosjes in het bos te vinden”

Maar natuurlijk zijn er ook andere redenen om mee te doen aan het spel, “Geocaching” Je kan er mee op zoek gaan naar plekjes waar je anders nooit gekomen zou zijn. Geocachers die een cache verstoppen, zijn meestal op zoek naar mooie plekjes bij hen in de buurt om een cache te verstoppen, en zo kan je regelmatig bijzondere dingen tegenkomen.

Natuurgebieden zijn heel gewild en ook toeristische plekken worden een nieuwe ervaring als je ze bezoekt door middel van een geocache multi (tocht). Natuurlijk zijn er ook mensen die gaan voor aantallen of soorten caches, zodat het een sport wordt om zoveel mogelijk caches te scoren en daarmee je eigen profiel te vullen. Gelukkig voor hen, zijn er ook de eenvoudigere stads- of regio- of zelfs voortuin-caches die men kan oppikken als men in de buurt komt.

Voor alle zoekacties geldt: je bent pas klaar als je naam in het logboekje staat dat je bij elke cache kan vinden, en je een uitgebreidere log bij de cache op de website hebt geplaatst. Vergeet niet tijdens het schrijven van de log, dat de legger van de cache dit voor jou heeft gedaan en de enige manier van bedanken is het schrijven van een paar aardige woorden.

Geocachen is gratis en iedereen mag meedoen! En als je een smartphone met GPS hebt of een GPS navigator, kan je meteen aan de slag. Natuurlijk moet je dan nog wel even aanmelden op de geocaching.com website en indien mogelijk een app op je smartphone zetten om dit iets makkelijker te maken. Wat zoeken we precies?

Soorten Caches:

  • Traditionele caches De eenvoudigste soort, waarbij de eindlocatie al staat vermeld op internet. De cacher voert de coördinaten in en kan op weg gaan.
  • Multicaches Bij deze caches zijn alleen bepaalde waypoints (tussenpunten) gegeven. Zo kan er op een bepaald punt een vraag beantwoord moeten worden of moet er een volgend coördinaat gezocht en/of berekend worden.
  • Mystery cache Bij deze caches is niet de locatie van de cache aangegeven, maar enkel een (fictief) punt in de buurt. Door vooraf een puzzel of opdracht op te lossen kan de echte locatie gevonden worden.
  • Event cache Evenement (event)-caches zijn samenkomsten voor geocachers om bijvoorbeeld te discussiëren over het geocachen of iets leuks te doen. Na het evenement zal de eventcache worden gearchiveerd. Vaak worden speciaal voor het event nieuwe caches gemaakt, die wel blijven liggen. Een bijzonder type event is de Cache In Trash Out-event waarbij deelnemers afval opruimen tijdens hun zoektocht naar de cache.
  • Mega-event cache Bij een mega-event cache wordt hetzelfde gedaan als bij een normaal event, maar hier hebben meer dan 500 personen zich voor aangemeld.
  • Earth Cache Een Earth cache moet een educatieve geologische opdracht bevatten. Bijvoorbeeld het meten/berekenen van de omvang van een specifiek kenmerk van het gebied, het verzamelen en vastleggen van gegevens (zoals tijdstip van een getijgolf), of door een e-mail naar de cache eigenaar te laten sturen met het antwoord op geologische vragen waarvan de informatie ter plekke te achterhalen is (bijvoorbeeld op een informatiebord). Sinds 01 januari 2011 zijn de richtlijnen aangepast, het maken van een foto is optioneel.
  • Virtuele cache Op sommige plaatsen is het niet mogelijk of toegestaan een fysieke cache te verstoppen. Een virtuele cache is dus alleen een locatie. Deze caches worden meestal als ‘gevonden’ beschouwd als de cacher een vraag over de locatie kan beantwoorden en een foto kan tonen. Sinds geruime tijd worden geen nieuwe virtuele caches meer toegevoegd aan de database, een earth cache kan nog wel worden aangemaakt.
  • Webcam cache De bedoeling is herkenbaar (met GPS zichtbaar) in beeld van een bepaalde webcam te gaan staan en als bewijs het plaatje van de webcam bij het log te voegen. Sinds enige tijd worden geen nieuwe Webcam caches meer toegevoegd aan de database.
  • Wherigo cache Wherigo is een technisch hulpmiddel voor het bouwen en spelen van avonturen met GPS ondersteuning. Een van de mogelijke toepassingen is het mogelijk maken van interactie tussen geocachers en virtuele objecten en karakters, door het betreden van virtuele zones. Hiermee kan de jacht naar de schat een nog rijkere ervaring worden.
  • Letterbox Hybrid Bij deze vorm maakt men gebruik van aanwijzingen in plaats van coördinaten. Echter in enkele gevallen heeft de letterbox coördinaten. De maker heeft hem dan zowel letterbox als geocache gemaakt. In de cache hoort een stempel aanwezig te zijn. Sommige cachers hebben zelf ook een logboekje en stempel bij zich. Wanneer iemand een Letterbox heeft gevonden, plaatst hij zijn stempel in het logboek